افتخار میزبانیتان را به ما بدهید!!!
 • Product 1

  100MB   • 100 مگابایت
    مقدار حجم


   • 1000 مگابایت
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • 1 عدد
    اکانت ایمیل


   • 2 عدد
    ساب دامین


   • 1 عدد
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 5,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  500MB   • 500 مگابایت
    مقدار حجم


   • 5000 مگابایت
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • 2 عدد
    اکانت ایمیل


   • 5 عدد
    ساب دامین


   • 1 عدد
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 7,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  1000MB   • 1000 مگابایت
    مقدار حجم


   • 10000 مگابایت
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • 2 عدد
    اکانت ایمیل


   • 10 عدد
    ساب دامین


   • 3 عدد
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 9,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  2000MB   • 2000 مگابایت
    مقدار حجم


   • 20000 مگابایت
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • 4 عدد
    اکانت ایمیل


   • 10 عدد
    ساب دامین


   • 3 عدد
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 11,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  5000MB   • 5000 مگابایت
    مقدار حجم


   • 50000 مگابایت
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • 4 عدد
    اکانت ایمیل


   • 10 عدد
    ساب دامین


   • 3 عدد
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 13,900/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  نامحدود   • نامحدود
    مقدار حجم


   • نامحدود
    پهنای باند


   • رایگان
    گواهی SSL


   • بی نهایت
    اکانت ایمیل


   • نامحدود
    ساب دامین


   • نامحدود
    پارک دامین


   • هفتگی
    بک آپ


   • نامحدود
    تعداد اکانت های FTP


   • نامحدود
    تعداد پایگاه داده


   • نامحدود
    تعداد لیست ایمیل ها


   • قابل تنظیم توسط مشتری
    فضای مختص به ایمیل


   • 99 درصد
    آپ تایم


   • دارد
    فایروال امنیتی


   • 7 روز هفته
    پشتیبانی

  فقط
  تومان 21,000/ماهیانه
  سفارش دهید