افتخار میزبانیتان را به ما بدهید!!!

(پشتیبانی تلفنی 24 ساعته در 7 روز هفته)

1 گیگابایت
 • ۱گیگ SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
2 گیگابایت
 • ۲گیگ SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
5 گیگابایت
 • ۵گیگ SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • 2 عدد افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
نامحدود
 • نامحدود SSD NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • 3 عدد افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل