لایسنس کلودلینوکس

تحویل آنی و اوتوماتیک لایسنس در هر ساعت شبانه روز با پرداخت ریالی و بدون نگرانی تحریم

لایسنس کلود لینوکس • دارد
  دریافت آخرین نسخه


 • دارد
  فعالسازی آنی


 • دارد
  پشتیبانی مستقیم


 • دارد
  دسترسی به TDN


 • دارد
  ساخت VM بر روی سرور Master


لایسنس KernelCare • دارد
  دریافت آخرین نسخه


 • دارد
  فعالسازی آنی


 • دارد
  پشتیبانی مستقیم


 • دارد
  دسترسی به TDN


 • دارد
  ساخت VM بر روی سرور Master