افتخار میزبانی شما

۱گیگابایت
 • ۱گیگ فضا
 • ۱۰ گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
 • ایران لوکیشن
2 گیگابایت
 • 2گیگ فضا
 • 20 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
 • ایران لوکیشن
3 گیگابایت
 • 3گیگ فضا
 • 30 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
 • ایران لوکیشن
4 گیگابایت
 • 4گیگ فضا
 • 40 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • بله کلود لینوکس
 • بله بکاپ گیری
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغیر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
 • ایران لوکیشن